Vesta Finance (VSTA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VSTA

Satoshi

🐋Cá Voi Phake🐋

Vesta Finance là gì?

Vesta Finance là một giao thức lending layer-2 đầu tiên cho phép người dùng có được tính thanh khoản tối đa đối với tài sản thế chấp của họ mà không phải trả lãi suất.

Người dùng có thể lock tài sản thế chấp và phát hành stablecoin VST của Vesta Finance đến địa chỉ Ethereum của riêng họ và sau đó chuyển các token đó đến bất kỳ địa chỉ Ethereum nào khác. Các vị thế nợ được thế chấp riêng lẻ được gọi là vault.

1644399701663.png

:vitdangthuong::vitdangthuong::vitdangthuong:

Vesta Finance có gì đặc biệt?

Vesta Finance muốn cho phép nhiều người khai thác tối đa tài sản nắm giữ của họ. Dự án tin rằng một giao thức sử dụng tỷ lệ thế chấp thấp và tỷ lệ cạnh tranh có thể tiếp tục để mở rộng hơn nữa tổng tài sản trong DeFi.

Vesta khẳng định vị thế mình là một trong những giao thức lending tốt nhất trên thị trường, mang lại chi phí vay thấp cũng như hiệu quả sử dụng vốn cao. Họ có sản phẩm với nhiều tính năng khác sắp ra mắt, điều đó sẽ tạo ra một hệ sinh thái xung quanh Vesta Finance.

1644399719325.png

Bây giờ hãy xem cách Vesta hoạt động:
 • Stablecoin: Người dùng có thể gửi tài sản thế chấp để mint VST (Vesta Stable) – một stablecoin được chốt giá bằng USD.
 • Nhiều tài sản thế chấp: Người dùng có thể gửi ETH/renBTC/gOHM vào VST. Nhiều loại tài sản thế chấp sẽ sớm ra mắt.
 • Tỷ lệ thế chấp thấp: Vault tài sản thế chấp của người dùng bắt buộc phải được thế chấp với tỷ lệ thế chấp tối thiểu thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh (ví dụ: 110% đối với ETH, 110% đối với renBTC và 175% đối với gOHM).
 • Redeemable ngay lập tức: VST holder có thể đổi các stablecoin VST của họ cho tài sản thế chấp cơ bản bất kỳ lúc nào. Cơ chế quy đổi cùng với phí được điều chỉnh theo thuật toán đảm bảo giá trị stablecoin tối thiểu là 1 USD.
 • Tokenomics hướng tới cộng đồng: Hơn 50% nguồn cung governance token (VSTA) sẽ được phân phối cho cộng đồng.
 • Governable: Vác thông số trong hệ thống, chẳng hạn như minting fee, liquidity fee và liquidation incentives sẽ có thể thay đổi được bởi ban quản trị.
:vitdeohieu::vitdeohieu::vitdeohieu:

VSTA Tokenomics

Key Metrics

 • Ticker: VSTA.
 • Blockchain: Ethereum.
 • Contract: 0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24.
 • Token Standard: ERC-20.
 • Token Type: Utility, Governance.
 • Circulating Supply: 3,200,000 VSTA.
 • Total Supply: 100,000,000 VSTA.

Token Allocation

 • Core team: 11%.
 • Core team future contributor: 10%.
 • Advisor: 4%.
 • Satrategic partners fundraise: 6%.
 • LQTY stakers: 2%.
 • Treasury bootstrapping event: 8%.
 • First round of whitelisting: 2%.
 • Community treasury: 51%.
 • Olympus DAO: 6%.

Token Release Schedule

 • Treasury bootstrapping event: Các token không được phân phối bởi TBE sẽ được trả lại treasury để phân phối thông qua các cơ chế khác. Tất cả các token được bán thông qua cơ chế này sẽ được thanh khoản ngay lập tức.
 • Core team future contributor: 6 tháng cliff, vesting trong vòng 2 năm.
 • Partners and Angels (Satrategic partners fundraise, Olympus DAO): 6 tháng cliff, vesting trong vòng 2 năm.
 • LQTY stakers: VSTA sẽ được phân bổ cho người dùng LQTY và được cấp trong một khoảng thời gian dài hạn để gắn kết tốt nhất 2 cộng đồng.

Token Use Case

 • Rewards: Tham gia các chương trình khuyến khích thanh khoản và kiếm được VSTA.
 • Governance: Tham gia vào tương lai của giao thức bằng cách bỏ phiếu trong các quyết định của cộng đồng với VSTA Token.

Token Sale

Updating…

:vitnoinong::vitnoinong::vitnoinong:

Roadmap

 • On-chain governance: Việc quản trị Vesta V1 được thực hiện thông qua Snapshot và được thực hiện bằng nhiều dấu hiệu theo cách thủ công, tương tự như Genesis DAO của Barnbridge.
 • Các loại tài sản thế chấp: Để hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp hơn, Vesta sẽ lưu trữ Chainlink node của riêng họ và hợp đồng oracle của riêng Vesta, cho phép nhiều tài sản hơn để mint VST,..
 • Layer-2 dominance: Vesta finance đang bắt đầu triển khai trên Arbitrum. Dự án có kế hoạch mở rộng Vesta cho các giải pháp layer 2 khác như zkSync và Optimism khi dự án phát triển.
 • Multi-chain: Vesta finance cũng muốn mở rộng lợi ích của VST cho các hệ sinh thái không phải EVM như SolanaNEAR Protocol, vì vậy dự án cũng có kế hoạch triển khai Vesta in Rust ban đầu để hỗ trợ các hệ sinh thái đó.
:Vitgiandu::Vitgiandu::Vitgiandu: Dựa án này quá ổn áp, anh em nghĩ sao?
 
Thẻ
dự án vesta finance token vsta vesta finance vsta vsta coin
Bên trên