Thông tin về vesta finance

  1. Satoshi

    Vesta Finance (VSTA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VSTA

    Vesta Finance là gì? Vesta Finance là một giao thức lending layer-2 đầu tiên cho phép người dùng có được tính thanh khoản tối đa đối với tài sản thế chấp của họ mà không phải trả lãi suất. Người dùng có thể lock tài sản thế chấp và phát hành stablecoin VST của Vesta Finance đến địa chỉ Ethereum...
Bên trên