Litecoin (LTC) là gì? Thông tin chi tiết về Litecoin

Kênh Tiền Số

🦀Cua Kỳ Cục🦀
1. Litecoin (LTC) là gì?
LTC, một loại tiền điện tử dựa trên công nghệ mạng ngang hàng (P2P), được phát hành dưới giấy phép MIT/X11. Đây là một nhánh “fork” từ Bitcoin, nổi bật với khả năng thanh toán tức thời và phí giao dịch gần như bằng không. Mạng lưới LTC cho phép người dùng tự kiểm soát tài chính của mình và đảm bảo mức độ bảo mật mạng rất cao.

2. Đặc Điểm Của Litecoin
LTC được tạo ra để khắc phục một số hạn chế của Bitcoin. Đặc biệt, nó giảm thời gian cần thiết để xác nhận một khối mới trên blockchain
Xem thêm: Litecoin (LTC) là gì? Thông tin chi tiết về Litecoin
 
Bên trên