Alethea AI (ALI) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử ALI

Satoshi

🐋Cá Voi Phake🐋

Alethea AI là gì?

Alethea AI là dự án đang xây dựng một giao thức phi tập trung để tạo ra một Metaverse thông minh nơi sinh sống của các NFT tương tác và thông minh (iNFT).

Là người khởi xướng cho tiêu chuẩn iNFT, Alethea AI đang đi đầu trong việc nhúng AI animation, tương tác và các khả năng sáng tạo của AI vào NFT. Các nhà phát triển có thể sử dụng iNFT protocol để tạo, đào tạo và kiếm tiền từ iNFT của họ trong Intelligent Metaverse đầu tiên trên thế giới có tên là Noah Ark.

Noah Ark có một mục tiêu táo bạo: Bảo tồn và phát triển văn hóa, câu chuyện và trí tuệ tập thể của loài người.

:Vitgiandu::Vitgiandu::Vitgiandu:

Alethea AI có gì đặc biệt?

Alethea AI, hay được biết đến là người tạo ra NFT thông minh hay “intelligent NFT” – iNFT.

Alethea đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI có thể mở rộng cho NFT, cho phép NFT trở nên tương tác và thông minh thông qua công nghệ GPT-3 của Open AI Foundation, là một AI học tập giúp định hình phản ứng ngôn ngữ tự nhiên cho các truy vấn.

Vậy chi tiết thì iNFT là gì?

iNFT là một mặt hàng kỹ thuật số duy nhất được hỗ trợ bởi AI có tính cách riêng và quyền sở hữu được quản lý bởi blockchain.

Thuật ngữ iNFT là chữ viết tắt của intelligent Non-Fungible Token. Về bản chất, iNFT làm sống động vật phẩm kỹ thuật số độc đáo cơ bản của NFT bằng cách sử dụng sức mạnh tổng hợp của trí tuệ nhân tạo.

:vitdeohieu::vitdeohieu::vitdeohieu:

1644402176365.png

iNFT với Con người có ba phần:
  • Body (ERC 721 hiển thị hình ảnh image/PFP).
  • Linh hồn (Một Pod với các mức độ thông minh khác nhau).
  • Tâm trí (Khi Linh hồn trưởng thành ở Intelligence Level, Tâm trí có khả năng thực hiện các dịch vụ thứ tự cao hơn có thể được cung cấp trên Alethea AI network)
Bất kỳ NFT nào cũng có thể được chuyển thành iNFT thông qua iNFT protocol. Điều này đạt được bằng cách kết hợp NFT với một nội dung ERC-721 khác được gọi là Personality Pod. Khi NFT được hợp nhất với Personality Pod, nó sẽ có được tính cách độc đáo do AI hỗ trợ.

iNFT là một phương tiện mới mạnh mẽ không chỉ tìm cách nâng cao các tiện ích của NFT mà còn mở ra các khả năng kinh tế, sáng tạo và xã hội mới. Trong khi Noah Ark tìm cách sử dụng iNFT như một phương tiện bảo tồn và phát triển văn hóa, câu chuyện và trí tuệ tập thể của loài người. iNFT là một phương tiện phi tập trung có thể được những người khác sử dụng cho các mục đích riêng của họ.

:Vitgiandu::Vitgiandu::Vitgiandu: Chuẩn!!!!
 
Thẻ
alethea ai ali ali coin dự án alethea ai
Bên trên