Ukraina hợp pháp hóa Bitcoin và Crypto

:echtrieuphu:
Ngay tâm điểm căng thẳng chính trị giữa Ukraina và Nga thì hôm nay 17/02/2022 Ukraina vừa quyết định hợp pháp hóa Bitcoin và Crypto.

Giá của Bitcoin đang là 42,000 USD.
Anh em dự đoán sau tin tức tích cực này Bitcoin có bay tung nóc được không.
1645114659086.png
 
Bên trên