Team Kenny Phan lại dính phốt gì này ae??

1651712918462.png

1651712926254.png
1651712946234.png
1651712950423.png
1651712954802.png
1651712960048.png
1651712964188.png
 
Thẻ
binance p2p bóc phốt binance crypto kenny phan tiền mã hóa
Bên trên