Cơ chế earn khá đã tay tại DeFi Warrior

Joker22

🦐Tôm Ngốc Nghếch🦐
1-2.png

Không biết có ông nào ở đây đang chơi con DeFi Warrior không?

Mặc dù coin bị chia hơn 10 lần nhưng tôi vẫn cố bám con này vì nó có một cơ chế earn mà theo tôi thấy là khá đã.

Earn map IWO.

Con này một tháng có tầm 2 cái IWO, bằng việc stake đồng FIWA, các ông sẽ nhận về 1 con tướng của dự án hợp tác kèm một số lượng coin tương ứng tùy dự án.

Coin nhận về bán được nhân bao nhiêu lần thì tùy thuộc các ông canh thời điểm bán, cái này tôi không bàn thêm làm gì.

Riêng con tướng, nó sẽ được dùng đi map IWO. Map này thưởng bằng coin FIWA kèm coin của dự án IWO mà bên DeFi Warrior hợp tác.

Tôi tính sơ cày nát mỗi map tầm 10 - 15 ngày, tôi cày 2 map là đủ về bờ rồi.

Như đợt con Belly, Green beli. 2 con này cày nhanh lúc nó vừa ra game, 10 ngày được mấy nghìn coin + thêm 2000 coin được tặng khi Stake là mấy ông bán ra hơn 100$ mỗi con.

Quá đủ để về bờ. Tất nhiên cũng có rủi ro, nhưng qua 4 cái IWO rồi tôi chưa gặp.

Những thứ khác trong game tôi không bàn nhưng riêng cơ chế earn này tôi đánh giá khá cao. Cứ thêm IWO thì anh em còn bào dài dài.

Nghe bảo tháng 3 này ra bản mobile, hy vọng game này có bước đột phá hơn.
 
Bên trên