Airdrop - Fanspe - nhận 8 FAN ~ $3 . nhặt ít nhưng chắc kèo

TinTin

🐋Cá Voi Phake🐋
🎁Miễn phí 8 FAN (Tối thiếu $3 + Ref 1 FAN) - Làm trong vòng 10 phút. Quá ngon

👉Link: https://t.me/FanspelAirdropBot?start=1635883672

Hướng dẫn: Vào chat với BOT

FAN-1.png


Tiếp theo theo dõi và làm theo các yêu cầu của nó. Theo dõi Telegram, Instagram, Youtube, Medium. Bước nào không muốn làm chọn dòng Skip là được

FAN-2.png


Nhận 3$ ngon lành chưa đầy 10 phút
FAN-3.png

FAN.png

🔹Start airdrop
🔹Complete task
🔹Enter wallet BSC address
 

Dadadepgai

🐋Cá Voi Phake🐋
có grop twitter ko bạn? cho mình join với
 
Thẻ
airdrop coin free kiếm coin
Bên trên