Thông tin về nucypher network

  1. hgiang28

    NuCypher (NU) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NU

    NuCypher là gì? NuCypher là dự án Blockchain Service nhằm tái mã hóa lại Proxy cho các hệ thống phân tán. NuCypher còn là một hệ thống quản lý khóa phi tập trung (KMS: Key Management System), mã hóa và kiểm soát các truy cập. Nó cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu riêng tư với nhau mà không sợ...
  2. traderno1

    NU Coin là gì? Mua bán & tạo ví NU ở đâu?

    NU Coin là gì? NU coin là một token được phát triển trên nền tảng Ethereum ERC 20 và được tạo ra bởi NuCypher network. NuCypher mô tả chính nó như là hệ thống quản lý khóa phi tập trung (KMS) nhằm giải quyết những hạn chế của việc sử dụng mạng đồng thuận để lưu trữ và thao tác một cách an toàn...
Bên trên