Thông tin về nu là gì

  1. hgiang28

    NuCypher (NU) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NU

    NuCypher là gì? NuCypher là dự án Blockchain Service nhằm tái mã hóa lại Proxy cho các hệ thống phân tán. NuCypher còn là một hệ thống quản lý khóa phi tập trung (KMS: Key Management System), mã hóa và kiểm soát các truy cập. Nó cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu riêng tư với nhau mà không sợ...
Bên trên