Thông tin về đưa nft vào bitcoin

  1. linhanh

    Đưa Defi và NFT vào Bitcoin - Token DeFi tiềm năng nào tăng trưởng mạnh khi thị trường giảm giá?

    Ethereum (ETH) hiện đang dẫn đầu về khả năng hợp đồng thông minh và số lượng các dự án đang hoạt động trên mạng lưới. Nhưng việc thúc đẩy xây dựng các sản phẩm trên Bitcoin (BTC) đang đạt được sức hút với những người ủng hộ như Giám đốc điều hành Square Jack Dorsey dẫn đầu nỗ lực để mang tài...
Bên trên