Kết quả tìm kiếm

 1. Founder của sàn BSCStation cố vấn cho dự án Scam BicycleFi (BCF)

  Khốn nạn nhất là khi đang đu đỉnh nhưng vẫn úp bô đồng bào Việt để về bờ. Loại đó còn hơn rác rưởi.
 2. Founder của sàn BSCStation cố vấn cho dự án Scam BicycleFi (BCF)

  giờ dự án tắt chat, rug mẹ lun. không dấu hiệu cứu vãn =))) giờ cứ đổi lỗi cho nhau còn nhà đầu tư thiệt.
 3. Founder của sàn BSCStation cố vấn cho dự án Scam BicycleFi (BCF)

  Con Stick Man thì chắc cũng vậy hã bạn... BSCStation tại thời điểm launch cũng không cho claim chắc là ngẫu nhiên gặp lỗi.
 4. Founder của sàn BSCStation cố vấn cho dự án Scam BicycleFi (BCF)

  Quả úp bô đỉnh nhất Việt Nam những kẻ chỉ vì lợi nhuận 1 đồng của mình mà đem 10 đồng của đồng bào cho Tây ăn. Ngày 25 con hàng BCF ( Bicyclefi ) list Pancakeswap với việc CEO chỉ add 1 phần LP trong Tokenomic vào , đẩy giá lên thật cao kết hợp cùng với các Kols đẩy giá lên tạo chart đu đỉnh...
Bên trên